Uddannelse gør Furesø atraktiv

Marie Kruses Skole er en attraktion for Furesø Kommune. Gode uddannelsesmuligheder skal lokke tilflyttere til, mener spidskandidaten for den nystiftede Fokuslisten, Lars Carpens

Foto: Jens Berg Thomsen

Lars Carpens virker ikke til at være et øjeblik i tvivl, da han skal bestemme sig til et sted at vise Furesø Avis' nyhedspatrulje.

"Vi skal ud til Marie Kruses Skole," lyder det prompte fra Farums tidligere borgmester.

Frem til kommunalvalget stiller lokalavisen videokamera, journalist og taletid om et emne efter eget valg til rådighed for spidskandidaterne.

"Marie Kruses Skole henvender sig til dem, man kan kalde lidt mere skolemindede, og det er vigtigt med et godt tilbud til dem. Det betyder noget, når folk skal bestemme sig for, hvor de skal bosætte sig, og her er Marie Kruses Skole et aktiv. Der er mange, der kigger på, om der er et gymnasium der, hvor man tænker på at bosætte sig," siger Lars Carpens.

Men Marie Kruses Skole meget mere end et gymnasium. Der er også grundskole for de mindre børn og egen SFO, der hedder Kometen.

SFOen har her i det tidlige efterår været til debat her i lokalavisens spalter, fordi Socialdemokraterne i Furesø Byråd har foreslået at fjerne forældretilskuddet til SFOen.

Kometen er en meget vigtig del af skolen.

"Jeg er meget chokeret over, at Socialdemokraterne vil fjerne tilskuddet til forældrene. Det vil være med til at ødelægge forholdet til skolen," siger Lars Carpens.

En privatskole er økonomisk en fordel for kommunen, lyder det fra Lars Carpens.

"Det er faktisk en meget god forretning. Furesø Kommunes udgift for en elev i en privatskole som Marie Kruses Skole er på 35.000 kroner, mens vi skal betale 49.000 kroner pr. elev i en kommuneskole. Så der er rigtig mange penge i at lade forældrene sende deres børn i en privatskole," siger Lars Carpens.

I det nuværende byråd sidder Lars Carpens for enden af bordet som formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, og uddannelse spiller en vigtig rolle for Furesøs borgeres evne til at få et godt liv.

Vi kan se, at de unge, der ikke får en uddannelse ,har svært ved at fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Jeg har som formand for beskæftigelsesudvalget en stor interesse i, at Furesøs borgere kan finde sig et arbejde og være selvforsørgende," siger Lars Carpens.

"Marie Kruses Skole og kommunen har haft et godt samarbejde i 35 år, jeg mener, at det er vigtigt, at det samarbejde fortsætter," siger Lars Carpens.