Tvivlen skal komme anklagede til gode

Juraprofessor Eva Smith mener ikke , ar europadomstolen kan gøre noget ved dommen.

Men Europæiske Menneskerettighedskonvention fastslår: "Artikel 6, stk. 2 og stk. 3 vedrører nogle helt grundlæggende garantier for retssikkerheden for personer der står anklaget for en overtrædelse af den enkelte stats straffelov."

Tvivlen skal komme anklagede til gode.

Ifølge stk. 2 er enhver uskyldig indtil hans eller hendes skyld er bevist.

Enhver rimelig tvivl skal komme anklagede til gode. Det er anklager, der skal bevise at anklagede er skyldig, og ikke anklagede der skal bevise at han eller hun er uskyldig.

Ingen kan betragtes som skyldig i en forbrydelse med mindre en domstol har konstateret at man er det – vel at mærke efter at man har haft mulighed for at forsvare sig mod anklagen og i øvrigt har fået en retfærdig retssag.

Bevist skyld ville kræve, at det bevises, ar Farum Byråd ikke, som krævet i Loven om Kommuners Styrelse, har udelukket Peter Brixtofte fra byrådsforhandling og afstemning vedrørende sponsorsagen, og dette er ikke sket.

Domfældelsen krænker Artikel 6, stk 2 i Europæiske Menneskerettighedskonvention som har til formål at sætte grænser for myndighedernes behandling af befolkningen.

Juraprofessor Eva Smith burde måske gøre undervisningen i Loven om Kommuners Styrelse lidt mere grundig.