Turistbus forhindrede gangbesværede i at komme af bussen