Flere usaglige afskedigelser

HK mener efter mange sager, at arbejdsgivere bruger lavkonjunkturen til usagligt at afskedige folk.