Tre professorer: Ikke grundlag for rigsretssag mod statsminister

Flertal støtter en advokatvurdering i Minksagen. Professorer afviser, at statsminister kan dømmes i rigsret.

De har alle sagt det før men slår det nu igen fast i et 30-siders langt notat.

På baggrund af Minkkommissionens beretning er der ikke grundlag for at antage, at fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) ville kunne blive dømt i en rigsretssag for brud på ministeransvarlighedsloven.

Det er vurderingen fra tre juraprofessorer, der på eget initiativ har udarbejdet notatet og sendt det til Folketingets partier.

Det skriver Information.

De tre forfattere til notatet er professor emeritus i offentlig ret på Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen, professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter samt professor emeritus i strafferet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

Efter Minkkommissionens beretning i juni afviste et flertal i Folketinget, at der skulle udarbejdes en uvildig advokatvurdering af Mette Frederiksen og andre ministres mulige ansvar i sagen.

Men blå blok har fastholdt kravet under valgkampen, og også Moderaterne og Alternativet støtter en advokatvurdering, hvis der er flertal. Dermed er der nu et flertal i Folketinget efter valget.

Professorerne vurderer i notatet, at det "med en høj grad af sikkerhed" kan konstateres, at der ikke i Minkkommissionens beretning eller i øvrigt er oplysninger, "der giver grundlag for antagelser om, at der ville kunne gøres retligt ansvar gældende mod Mette Frederiksen", skriver Information.

– Det kan følgelig ikke forventes, at Mette Frederiksen ville kunne dømmes efter ministeransvarlighedsloven for grov uagtsomhed, endsige for et forsætligt forhold i forbindelse med beslutningen og udmeldingen om aflivning af alle mink, konkluderer de ifølge avisen.

De tre professorer lægger vægt på, at en minister bør kunne gå ud fra, at embedsværket har styr på spørgsmål om hjemmel og anden jura.

Ifølge Minkkommissionens beretning blev Mette Frederiksen ikke advaret af embedsmænd om manglende hjemmel.

Derfor var hun heller ikke vidende om, at beslutningen var ulovlig, da hun på et pressemøde 4. november 2020 annoncerede, at det var "nødvendigt at aflive alle mink i Danmark".

Kommissionen kritiserede i stedet statsministeren for at have "groft vildledt" befolkningen på pressemødet.

Det er dog ikke alle professorer, der har nået samme konklusion som de tre i notatet.

Professor i strafferet på Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen har udtalt til Berlingske, at han "hælder" til, at Mette Frederiksen ville kunne dømmes for grov uagtsomhed.

Blandt andet har han givet udtryk for, at et så indgribende tiltag som en reel nedlæggelse af et helt erhverv burde kalde på agtpågivenhed men i stedet blev besluttet i en forhastet proces med statsministeren i spidsen, skriver Information.

I notatet hæfter de tre professorer sig desuden ved formuleringen "advokatvurdering". De skriver, at det ikke fremgår af den relevante bestemmelse i Folketingets Forretningsorden, at en vurdering af ministers eventuelle ansvar skal udarbejdes af advokater.

Den "uvildige og uafhængige" vurdering kan også indhentes "hos juridiske professorer udpeget efter indstilling fra universiteterne".

/ritzau/