Tre milesten vender hjem

Tirsdag den 1. september afsløres tre nyrestaurerede 1700-tals milesten i henholdsvis Lejre, Roskilde og Høje Taastrup kommuner.

Af Mette Høj, overinspektør, ROMU

Stenene er alle høje, slanke obelisker lavet af norsk marmor. Sten af denne type blev i slutningen af 1700-tallet opstillet langs de sjællandske hovedlandeveje, hvor de var en del af et storstilet vejprojekt, der blev påbegyndt under Frederik 5. (1746-66) og videreført af sønnen Christian 7. (1766-1808). De danske landeveje var i midten af 1700-tallet i en elendig forfatning. Da Carsten Niebuhr vendte hjem fra sin ekspedition til Arabien skulle han have svaret kongen, da han blev spurgt, hvordan vejene havde været: "Jo, fra Arabien til Roskilde gik det an, men fra Roskilde til København var de ganske nederdrægtige".

Franske vejbyggere <newline/>

Kongen indkaldte franske vejbyggere til at stå for moderniseringen af vejsystemet, og i spidsen for projektet stod den franske ingeniør Jean Marmillod. Strækningen fra København til Roskilde stod færdig i 1773 og i 1790-92 vejen Roskilde-Korsør og en del af vejen Roskilde-Kalundborg. Samtidig blev der bygget nye broer, opstillet bomhuse, fastsat takster for vejenes benyttelse og naturligvis opstillet nye, monumentale milesten i marmor. De tre nyrestaurerede sten er en del af hele dette imponerende vejprojekt. De blev hugget i marmor, der oprindeligt var indkøbt til Frederikskirken (Marmorkirken) i København. Kirkebyggeriet var af økonomiske årsager gået i stå, og marmoren kunne nu passende bruges til de nye milesten. Og imponerende skulle de tage sig ud; højt placeret på store sokler ragede de op til fire meter i vejret.

Hjælp for posten

Stenene er øverst udsmykket med en forgyldt krone og kongemonogram. De første sten på strækningen København-Roskilde bar Frederiks 5. initialer. Kongen var ganske vist død i 1766, men som et minde om initiativtageren bar de første sten hans navnetræk. De senere blev forsynet med den siddende konge, Christian 7.s monogram. Postvæsenet var stærkt interesseret i opsætningen af milestenene, da prisen for udbringning af post – dengang med postrytter – forståeligt nok var afhængig af distancen.  Derfor ses nederst på milestenene et posthorn. Afstanden til København blev angivet i hele og halve mil, som er den gamle danske måleenhed for vejlængde og afstand. 1 mil er 7,532 km.

Granit i stedet for marmor

I alt blev der opsat 56 sådanne sten på Sjælland. Men marmoren kunne ikke tåle det omskiftelige danske vejr og begyndte at forvitre. De blev derfor i 1840'erne erstattet af nye kegleformede milesten i granit, der var mere vejrbestandig. En sådan granitsten kan man blandt andet se på Københavnsvej ved Røde Port i Roskilde. Også den bærer Frederik 5. navnetræk, som den oprindelige marmorsten, skønt opstillet 80 år efter kongens død. Hovedparten af marmormilstenene er gået til, men tre fra Roskildeområdet blev reddet og opstillet ved Lille Ladegårds Mølle, der lå i Himmelev. Her stod de i ca. 50 år, men da møllegården brændte i 1906, blev de flyttet til Ringstedgade 68 i Roskilde. Her lå dengang Roskilde Halmvarefabrik, og da fabrikken senere blev overtaget af H. Dahl, der på stedet etablerede Ledreborg Tømmerhandel blev de stående som markante portstolper. Mange roskildensere vil kunne huske dem.

Tilbage på plads

Milesten er fredede fortidsminder, men i 2013 blev "vore" tre marmormilesten med Kulturstyrelsens tilladelse fjernet, da de stod udsatte på grund af den tunge trafik til og fra tømmerhandlen. Med en donation fra A.P. Møller Fonden er de i 2015 blevet restaureret og forsynet med ny guldbelægning. Dette arbejde har Raadvad Stenhuggeri stået for. Den 1. september bliver de genopstillet langs de vejstrækninger på henholdsvis Roskilde Landevej og landevejen fra Roskilde til Holbæk, hvor de oprindeligt kan have stået. Helt sikre er vi ikke, da de to sidstnævnte sten også kan have stået på landevejen til Ringsted, henholdsvis 4,5 og 5,5 mil fra København. Hele dette restaurerings- og genplaceringsprojekt er sket i et tæt samarbejde mellem Dansk Vejhistorisk Selskab, ROMU (Roskilde Museum) og Lejre, Roskilde og Høje Taastrup kommuner.

Alle er velkomne ved afsløringen den 1. september 2015. Nærmere tidspunkt og kørselsvejledning kan ses på ROMUs hjemmeside www.roskildemuseum.dk