Tre kommuner ville have mere miljøvenlig bus, men: Linje 144 fortsætter på diesel

Tre ud af fire kommuner, heriblandt Egedal, foretrak en mere miljøvenlig drift. Men reglerne kræver, at den billigste løsning skulle vælges

Foto: Sung Kuk Kim
Stop button on a London City Bus
Stop button on a London City Bus Sung Kuk KIm All Rights Reserved www.bikeworldtravel.com bikeworldtravel@hanmail.net

Egedal Buslinje 144, der går gennem fire kommuner – Egedal, Ballerup, Albertslund og Vallensbæk – skal fortsat køre på diesel. Selv om tre ud af de fire kommuner ønskede noget andet.

Sagen er, at buslinjen skal sendes i EU-udbud, og derfor har de fire kommuner skullet blive enige om indstillingen til Movia om den fremtidige drift af buslinjen. Det handler om busstørrelse, miljøkrav, kontraktlængde og digital trafikinformation og reklamer.

På spørgsmålet om miljøkrav skulle kommunerne tage stilling til om buslinjen skal omlægges til fossilfri drift eller nulemission, dvs. stop for CO2-udledning.

Her havde Egedal ønsket fossilfrihed og Albertslund et stop for CO2-udledning, mens Ballerup har henvist til en principbeslutning om, at der skal være stop for CO2-udledning på bybusser..

Men Vallensbæk havde indstillet en fortsat drift med diesel, med mulighed for senere omlægning til fossilfri drift. Da Vallensbæk pegede på den økonomisk billigste løsning, var kommunerne tvunget til at følge den indstilling.

Så derfor kører der fortsat i nogle år endnu en traditionel, dieseldrevet buslinie på ruten.

"Det er ærgerligt, for det er et skridt i den forkerte retning", sagde Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, på det seneste byrådsmøde, hvor han betegnede beslutningen som "laveste fællesnævner".

Ærgrelsen blev delt af S, SF og Radikale. Byrådet tilsluttede sig i enighed, at 144 fortsat udbydes som 12 meter busser, at kontraktlængden ændres fra 12 år til fem år, med mulighed for to års forlængelse, og at der tilvælges digital trafikinformation og reklamer.

Derudover vedtog et flertal et punkt, hvor kommunen stiller miljøkrav om fossilfrihed. SF og R fremsatte et ændringsforslag om, at der undersøges mulighed for nulemission samt en forlængelse af udbudsperioden til 12 år. Kun fire stemte for – SF, R og løsgængeren Jacob Peter Loessl.