Tre kommmuner fælles om Åmose-plan

Kalundborg/Holbæk
Fordi Naturpark Åmosen ikke blev en nationalpark, er der nu behov for at forankre den i en planlægningsmæssig ramme lokalt.