Transport for unge stiger 70 procent

80.000 unge med et uddannelseskort til offentlig transport mellem hjem og skole, kan se frem til en prisstigning på 70 procent fra nytår.
80.000 unge med et uddannelseskort til offentlig transport mellem hjem og skole, kan se frem til en prisstigning på 70 procent fra nytår.

Regeringens og Dansk Folkepartis genopretningsplan for dansk økonomi er nu ved at blive til lovgivning. Det vil blandt andet betyde, at 80.000 unge med et uddannelseskort til offentlig transport mellem hjem og skole, kan se frem til en prisstigning på 70 procent fra nytår.

Ifølge et lovforslag udarbejdet i styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og netop sendt i høring, vil den månedlige udgift til offentlig transport for en ung på en ungdomsuddannelse stige fra 324 til 551 kroner.

Forslaget møder nu kritik fra flere sider. Peter Kühlmann, rektor på Frederiksborg Statsskole mener, at forslaget modarbejder bestræbelserne på at få flere unge til at tage en uddannelse, skriver Frederiksborg Amts Avis

– Det er en uhyre kortsigtet måde at rette op på statsfinanserne, at man på én gang skærer i taksterne til uddannelsesstederne og samtidig gør det dyrere for de unge at komme til skole, siger han.

Prisstigningen kommer via en harmonisering af reglerne for befordringsrabat til studerende på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, og lovændringen vurderes i lovforslaget at give statskassen et samlet provenu på 303 millioner kroner over de næste fire år.