Trafikstøj – pas på vejbump

Anne Regitze Frisenette

Bolbrovej 97, Rungsted Kyst

Et par gange har man kunnet læse læserbreve i denne avis, hvor beboere har klaget over trafikstøjen fra Hørsholm Allé, især på grund af den høje fart trafikken har dér.

Jeg kan ikke lade være med at komme med en bemærkning i den forbindelse. Hvis det bliver aktuelt, så pas på med at godtage et vejbump som mulighed. Man kan risikere at komme fra asken og i ilden. Det er desværre min erfaring, da jeg selv bor med et forholdsvis nyanlagt bump udenfor.

Trafikken ændrer karakter ved at blive mere aggressiv (formentlig i irritation over bumpene). STøjen bliver markant værre, for nu er der også larm fra nedbremsning og opspeedning, for slet ikke at tale om bulder og brag fra busser og lastbiler med løstliggende gods på lade og anhænger.

Og er sådan noget først anlagt kan eventuelle klager over endnu værre støjgener ikke foranledige en ændring.

Det fik jeg klart bevist, da jeg ved et møde, hvor også direktøren/chefen for veje og anlæg var til stede. Jeg spurgte ham om, hvad der var gjort ved den for beboerne stærkt generende støj på Usserød Kongevej udenfor Hørsholm Midtpunkt, hvor vejbanen er belagt med brosten.

Til dette var svaret, at der intet var gjort, da man i afdelingen 'vægtede det æstetiske frem for det etiske'.