Trafiksikkerhed prioriteres åbenbart ikke højt af Vejdirektoratet