Trafikforurening i det Gamle Hjortekær og Lokalplan 219

Trafikforureningen i det Gamle Hjortekær og Lokalplan 219

Foråret og sommeren nærmer sig og grundejerne i Hjortekær kan så småt se frem til at nyde livet i haverne i sommerhalvåret. For grundejerne i det Gamle Hjortekær langs Hjortekærsvej, Vejporten og Lundtoftevej er der med Lokalplanforslag 219 dryppet en del malurt i bægeret. Malurten fremtræder på side 20, pkt . 9.4 Hegning, hvor det ifølge pkt. 9.4.1 og 9.4.2 fremover (indtil næste lokalplan om 25-30 år) bliver forbudt for grundejerne at skærme deres haver af med fast hegn imod støj-, lys- og flimmer forureningen fra den stadigt stigende biltrafik gennem det Gamle Hjortekær. I de seneste 40 år er biltrafikken gennem det Gamle Hjortekær på det nærmeste 10 doblet fra 200-500 biler per døgn til nu 2000-5000 biler per døgn, svarende til 2-5 biler per minut i 16 timer. De højeste tal fremkommer i sommerhalvåret, hvor de mange attraktive aktiviteter i Rådvad og Dyrehaven trækker tusindvis af bilende gæster fra København og Nordsjælland gennem det gamle Hjortekær.

Der er fire tiltag som den nye kommunalbestyrelse kan iværksætte for at give grundejerne i det Gamle Hjortekær mulighed for igen at nyde havelivet. For det første bør faste hegn tillades umiddelbart bag de levende hegn på de omtalte veje. Denne løsning er benyttet i Gentofte Kommune. For det andet kan trafikken gennem det Gamle Hjortekær reduceres betragteligt ved at lukke for biltrafik på Svenskevejen fra Slettehus til Stampevej og bygge en ny bred vej med cykel- og gangstier fra Svenskevej via Stampevej til Skodsborgvej. For det tredje bør Marguriteruten lægges uden om det gamle Hjortekær. For det fjerde bør støjen fra de 75 -100000 biler i døgnet på Helsingørmotorvejen snarest afskærmes ved passagen af Lundtoftevejen og Mølleåen.

Foretrækker du fuglesang fremfor bilstøj så gør indsigelse mod Lokalplan 219 ved at skrive til Kommunalbestyrelsen : byplan@ltk.dk inden 26. Februar.

Grøn Politik i et Grønt Område handler også om andet end farven på hegnene i et villakvarter, der er på vej til at blive et støjslum-kvarter.