Trads kan ærgre sig

Af Hans Erik Enevoldsen, velfærdspartiet, Nygårdterrasserne 254A, Farum:

Fra Højesterets begrundelse for stadfæstelse af Landsrettens dom i sponsorsagen henter man følgende :

"Det er endvidere uden betydning, at aftaaf 1. maj 2000 fra Skanska med den forhøjede pris ikke blev underskrevet af Peter Brixtofte, men af viceborgmester Per Edrén."

Højesteret stadfæster Landsrettens dom i sponsorsagen med henvisning til det afgørende dokument i sponsorsagen, der mangler den anklagedes underskrift og derved dokumenterer, at anklagede ikke har indgået aftale med Skanska om en forhøjet pris.

Herefter er alle problemer med det digitale signatur løst, idet manglende signatur er kendt uden betydning.

David Trads kan ærgre sig over sin unødvendige afsoning.