Tommelfingeren nedad for nær- og lokalsygehuse

Sundhedsstyrelsen advarer forud for eftermiddagens beslutningmom sygehusstruktur mod at sprede akutmodtagelse på for mange sygehusadresser.

Foto: Ole Brandt