Togtrafik: Protesterer mod spareforslag

Torup Ting-formanden advarer om, at nuværende beboere vil overveje fraflytning p.g.a. længere og besværliggjorte transporttider: "Den planlagte forringelse er et perspektivløst forslag, som er drevet af en meget smalsporet økonomisk kassetænkning. Nedskæringsforslaget på i alt ca. 15 mio. kroner er i øvrigt skævt fordelt, idet Nordsjælland er udset til at skulle bære ca. 12 mio. kroner af dette, men især den nordvestlige del af Nordsjælland er ikke begunstiget af gode togforbindelser. Her må der gribes ind, landspolitisk, for at leve op til det politiske mål om at skabe et Danmark i balance."