Togene på Kystbanen er der endnu

Af Dan Stig Jensen, adm. direktør i DSB Øresund:

Togene på Kystbanen er ikke forsvundet. For nylig skrev Anne Ehrenreich fra Regionsrådet i disse spalter et debatindlæg om "forsvundne" tog på Kystbanen. Anken gik især på, at der var mangelfuld information omkring aflysninger af tog.

Jeg har nu haft lejlighed til at dykke lidt ned i substansen og set på togtrafikken, og ikke mindst informationen om aftenen på Kystbanen i december.

I forbindelse med de akutte ændringer i trafikken i aftentimerne i december måned kan jeg af analyserne se, at kunderne er blevet informeret via højtalerne på kystbanens stationer i mere end 85 procent af alle de tilfælde, hvor der skulle være givet information ifølge de servicestandarder, vi arbejder efter.

Jeg vil give Anne Ehrenreich ret i, at det efterlader stadig rum til forbedring, men Banedanmark, som er leverandør af trafikinformation på kystbanens stationer, har igennem 2014 forbedret deres IT-systemer og infrastruktur omkring højtalerinformation. De nye systemer betyder, at vi har en målsætning om at antallet af gennemførte udkald til forsinkede og aflyste tog i 2015 skal forøges betragteligt.

Når vi ændrer togtrafikken for eksempel ved planlagte sporarbejder, har vi en række håndtag, vi kan dreje på, i forhold til at fortælle om ændringerne.

Ved planlagte ændringer skriver vi det på DSB's hjemmeside under trafikinformation i god tid og rejseplanen.dk samt DSB's app vil også være opdateret med oplysningerne.

Samtidig fortæller vi om det på skærmene på perronerne samt via A-skilte på samme. Anderledes forholder det sig ved akutte ændringer, hvor vi kun har mulighed for at give informationerne i højtalerne på perronerne.

Afslutningsvis vil jeg dog sige, at vi ved, hvor generende det er med mangelfuld trafikinformation, og vi har derfor konstant fokus på at forbedre den.