Tør du sige nej?

Unge lærer unge at turde stå ved sig selv og ikke lade andre bestemme deres alkoholforbrug

Foto: Malene Dietz

GRIBSKOV: Selvom de unges alkoholforbrug de seneste år er faldet og debutalderen steget, drikker danske unge stadig mere end de fleste andre europæiske unge. Derfor er det også ekstra vigtig med oplysning på området. I den forbindelse har Sundhedstyrelsen i uge 40 ført en kampagne om unge og alkohol.

Nu samler fem nordsjællandske gymnasier, herunder Gribskov Gymnasium, så tråden op, og i den forløbne uge har eleverne arbejdet med at udvikle deres egen alkoholkampagner.

Målet med gymnasieelevernes egenalkoholkampagne er at få de unge til at reflektere mere over deres egen drukkultur. Ikke mindst spørgsmålet om, hvordan man bliver bedre til at kende sine egne grænser og turde stå ved sig selv. Det er nemlig en af de helt centrale problemstillinger i forhold til unge og alkohol. En undersøgelse på againstdrugs.dk viser for eksempel, at hele 45% af 15-25-årige har oplevet at blive presset af venner til at drikke mere, end de havde lyst til

Og unge kender unge bedst. Derfor vil kommunerne bag kampagnen, der har fået titlen: "Stå Ved Dig Selv 2015", ikke løfte en kedelig, voksen pegefinger mod gymnasieelever – nej, i stedet skal de unge selv på banen.

For at gøre det hele endnu mere spændende er der udlovet en præmie 10.000 til klassekassen til den kampagne, der hiver sejren hjem.

Kampagnen føres via Instagram, hvor vinderen findes blandt de 10 oplæg, der har fået flest likes. Det bliver dog et dommerpanel bestående udvalgte elever samt kampagnens projektledere, der skal stå for den endelige kåring af kampagnevinderen. Udover Gribskov Gymnasium deltager elever fra gymnasieelever fra Allerød, Fedensborg, Helsingør og Hørsholm kommune i konkurrencen.

Du kan selv gå ind og se de forskellige kampagnefotos på instagram på #StåVedDigSelv2015. Husk at like den kampagne, du synes får budskabet bedst igennem.

Ugeposten har også kigget med og har udvalgt et par eksempler på de bidrag til kampagnen, som elever fra Gribskov Gymnasium foreløbig er kommet med.

FAKTA: Fire myter om unge og alkohol

1. MYTE: Teenagere skal lære at drikke hjemme. Så får de et naturligt forhold

til alkohol og lærer deres grænser at kende.

FAKTUM: Teenagere, der får tilbudt alkohol derhjemme af deres forældre,

begynder at drikke tidligere, og de drikker mere, når de er ude – sammenlignet

med teenagere som ikke har fået alkohol hjemme.

2. MYTE: Det er bedre at lade de unge drikke alkohol, så de ikke tager stoffer

i stedet.

FAKTUM: Tal viser, at det er blandt de unge, der ryger og ofte drikker sig

fulde, at der også eksperimenteres med andre stoffer. Det gælder både hash og

stimulerende stoffer.

3. MYTE: Hvis man forbyder unge noget, så bliver det først rigtig interessant.

FAKTUM: Teenagere drikker mindre, hvis deres forældre tydeligt siger, at

de først må drikke alkohol, når de bliver 16 år – sammenlignet med teenagere,

hvis forældre accepterer, at de drikker tidligere. Din mening betyder altså noget,

selv om det måske ikke altid føles sådan, når du taler med din teenager om

alkohol.

4. MYTE: Alle andre unge drikker meget alkohol.

FAKTUM: Undersøgelser af børn og unges sundhed viser faktisk, at det er

knap halvdelen af danske 15-årige, som enten aldrig har været fulde eller blot

har prøvet at være fulde en enkelt gang. I Sverige og Norge er det ca. 3/4 af de

15-årige, der enten aldrig har været fuld eller har prøvet at være fulde blot en

gang. Det er altså slet ikke alle unge, der drikker meget.

Kilde: againstdrugs.dk