To nordsjællandske dale fredet

Langsødalen og Kedelsødalen i Allerød og Frederikssund kommuner er netop blevet fredet.

Foto: Michael Braunstein

Dermed er en af de sidste brikker faldet på plads i det storslåede nordsjællandske tunneldalsystem, der består af en række fredede områder – bedre kendt som Farum Naturpark.Danmarks Naturfredningsforening har dermed gjort det arbejde færdigt, som blandt andre Stauning begyndte på. Naturparken består af et enestående landskab, der strækker sig fra Farum til Slangerup, og som blandt andet rummer Farum Sø, Bastrup Sø, Buresø og den øvre Mølleå. Området omfatter også en række skove, åbne marker, moser og enge med et rigt dyre- og planteliv, bl.a. en række sjældne vilde blomster. Store dele af Naturparken er udpeget som nationalt geologisk interesse område og biologisk anses områderne for at være af national særlig økologisk betydning. Derudover er området et EU-habitatsområde. Fredningen af de sidste 198 ha i Naturparken kommer efter 25 års pres fra Danmarks Naturfredningsforening.