To gange ja til nyt forslag til teatersal

Sagen er på byrådets møde 28. november

Foto: Michael Braunstein