To af tre på tålt ophold svigter ved tjek

Af 27 udlændinge på tålt ophold i Danmark bryder 19 af dem deres pligt til at melde sig i Center Sandholm.