TMS-Troels: – Rystende og kummerligt

Foto: Elmer Madsen, Anders Kamper