Tine og Karina på kollisionskurs

Foto: Richard Sylvestersen, Mikkel Kjølby