Tilsyn med massiv kritik af Egedal-tilbud

Samtidig med, at beboere med langt større problemer, end botilbudet Broen var møntet på, blev visiteret til stedet, var der færre ressourcer til at hjælpe beboerne, lyder det i kritisk rapport fra Socialtilsyn Hovedstaden

Foto: hgg

En fejlplaceret beboer, der ender med at forsøge at brænde sine medbeboere inde.

Det var angiveligt én af konsekvenserne af, at botilbuddet Broen i en periode både modtog beboere med større behov for støtte, end stedet var godkendt til, og samtidig havde en lavere personale-tilstedeværelse end forventet.

Det fremgår af den korrespondance, der fulgte i kølvandet på et uanmeldt tilsyn på Broen i sommeren 2018.

Der er masser af ros til Egedal Kommunes botilbud Broen fra Socialtilsyn Hovedstaden.

Beboerne føler sig hørt, respekteret og møder et kompetent personale.

Men der er også kritik i kølvandet på det uanmeldte tilsyn, socialtilsynet gennemførte sidste sommer.

Faktisk noget nær sønderlemmende.

Kritikken var så kraftig og usædvanlig, at Egedal Kommune og Socialtilsynet efterfølgende har brugt næsten et halvt år på at diskutere indholdet af tilsynsrapporten, inden man afsluttede sagen i kølvandet på et møde i slutningen af februar.

Dette billede var, hvad der ifølge Socialtilsynet var virkeligheden på botilbudet Broen, da tilsynet i sommeren 2018 kom på uanmeldt tilsyn på stedet.

Rapportens indhold var – viser en aktindsigt i sagen – af en sådan karakter, at direktionen i Egedal Kommune efter en udveksling af oplysninger og holdninger i sagen bad om et møde med tilsynet på direktionsniveau.

"Vi bemærker i den forbindelse, at der er tale om to adskilte lovområder, Beskæftigelseslovgivning og Sociallovgivning, som vores centre hver især overholder. I denne sammenhæng finder vi det som direktion magtpåliggende at få en uddybende begrundelse for, hvorledes Socialtilsynet forventer, at kommunen skal imødekomme tilsynets udviklingspunkt (om at sikre sammenhæng mellem jobcentrets indsats og beboernes evner og behov, red.), og hvorfor tilsynet i den sammenhæng finder det nødvendigt at henvise til straffeloven," hedder det i en skrivelse fra Egedal Kommunes direktører for henholdsvis social- og beskæftigelsesområdet.

Mødet ender med, at Tilsynet fastholder sin vurdering og uddyber kritikken overfor Egedal Kommune.

Det møde blev afviklet i slutningen af februar, hvorpå Egedal Kommune har taget rapportens indhold til efterretning for så vidt angår kritikken af jobcentrets rolle overfor beboere i botilbudet, mens man politisk ikke har forholdt sig til tilsynsrapportens øvrige kritikpunkter.

I de uddybende bemærkninger fra tilsynet til Egedal Kommune er der nævnt eksempler på konkrete problemer på stedet:

"I en af de episoder, der har ført til protester fra Y og lokalområdet, havde XX overhældt trappe, entre, og eneste adgangsvej med benzin med det formål at ville indebrændet tilbuddets beboere. Den pågældendes udfordringer og adfærd, havde en karakter og varighed, som umiddelbart ikke fremstår foreneligt med anbringelse i et lavintensivt botilbud med begrænset personalenormering, og med den målgruppe, tilbuddet er godkendt til. Dertil kommer, at tilbuddets godkendte personalenormering, som Egedal Kommune har oplyst på Tilbudsportalen, har vist sig ikke at være retvisende, idet Broens medarbejdere også indgår i Egedal Kommunes udkørende 85-støtteteam.""

Det er ikke lykkedes Lokalavisen at få en kommentar fra Vicky Holst Rasmussen (S), formand for Socialudvalget til sagen.