Tilbud til hjerneskadede skal forbedres

De hidtidige tilbud til personer, der er blevet hjerneskadet, har ikke været gode nok