Tilbud: Nyfødte til scanning

Alle børn, der bliver født på Hvidovre Hospital, får mulighed for en hjertescanning kort efter fødslen. Foto: Hvidovre Hospital
Alle børn, der bliver født på Hvidovre Hospital, får mulighed for en hjertescanning kort efter fødslen. Foto: Hvidovre Hospital

Fra cirka 1. maj og to år frem får alle børn, der bliver født på Hvidovre Hospital, mulighed for en hjertescanning kort efter fødslen.

Her starter et banebrydende forskningsprojekt på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet. Kommende forældre vil få tilbud om, at deres barn kan få foretaget en hjertescanning kort efter fødslen. Målet er at finde børn, der fødes med en ikke kendt hjertefejl. I alt 36.000 babyer forventes at blive scannet.

På Hvidovre Hospital, der har landets største fødeafdeling med cirka 7000 fødsler om året. Næsten alle gravide kvinder på Vestegnen føder på Hvidovre Hospital.

»De mest alvorlige hjertefejl på nyfødte bliver opdaget ved scanninger under graviditeten. Men flere mindre hjertefejl er svære at opdage hos fosteret. Med det nye projekt vil vi få større viden om, hvor udbredte de enkelte sygdomme er. Vi kan samtidig give tilbud om opfølgning af de børn, som får påvist hjertesygdom,« siger professor, dr.med. Henning Bundgaard fra den hjertemedicinske klinik på Rigshospitalet.

Han er, sammen med overlæge, dr.med. Kasper Iversen fra Herlev Hospital initiativtager til projektet »Copenhagen Baby Heart«, som både hjertelæger, føtalmedicinere, fødselslæger og børnelæger fra de tre hospitaler deltager i.

Cirka 22.000 danskere lever med en medfødt hjertefejl. Projektet vil opnå mere viden om, hvor udbredte medfødte hjertesygdomme er, og præcis hvilke sygdomme, der er tale om. Projektet er det største af sin art, der nogensinde er gennemført på så stor en gruppe nyfødte.

Besked til forældre

De kommende forældre bliver informeret om scanningsmuligheden under graviditeten.

»Vi tror, at forældrene vil tage godt imod tilbuddet. Scanningen tager omkring ti minutter, og kan foretages mens barnet stadig er indlagt efter fødslen eller i forbindelse med, at familien kommer ind til den almindelige blodprøvetagning eller hørescreening,« fortæller overlæge, dr. med. Finn Stener Jørgensen fra den gynækologiske/obstetriske afdeling på Hvidovre Hospital.

Efter scanningen får forældrene besked, hvis forholdene vurderes normale. Hvis der er tegn på uregelmæssigheder, bliver scanningen set igennem af en hjertelæge. Hvis der viser sig, at der er en hjertefejl, bliver der lagt en plan for opfølgning sammen med forældrene. Der er ingen gener ved at blive scannet.

Lægerne forventer især, at de nye scanninger vil afsløre sygdomme som misdannelser i hjerteklapper og sygdomme i hjertemusklen.

»Nogle af disse sygdomme får først betydning, når barnet bliver voksent, men i andre tilfælde vil barnet have gavn af behandling eller løbende kontroller. Vi forventer, at opfølgningen vil betyde, at barnet vil lide mindre eller ikke kommer til at lide under denne type medfødte fejl,« siger Henning Bundgaard.

Store muligheder for forskning

Som en del af forskningsprojektet bliver der også opsamlet blod fra navlestrengen. Blodet gemmes i en biobank og bruges i den videre forskning:

»Når vi kombinerer resultaterne af scanningen med blodprøveresultater, kan vi få en endnu bedre forståelse af hjertesygdomme. Vi forventer også, at vi får mulighed for at tilbyde opfølgning af børnene. Det vil give helt unikke forskningsresultater, der kan give viden om sygdomme og behandling, som ikke findes i dag. Projektet vil blive en befolkningsundersøgelse, som vil kunne give nye forskningsresultater i mange år fremover,« siger Kasper Iversen.

Størstedelen af projektets budget på 18 millioner kroner er finansieret af en privat fond, og der søges midler til dækning af den resterende del.

Man kan læse mere på www.baby-heart.dk