Thorning til kamp mod atomterrorisme

Danmarks statsminister for første gang til topmøde om nuklear sikkerhed med en lang række af verdens ledere.