Teknologijournalist tvivler på effekt af mere overvågning

Mere overvågning har ikke ført til færre alvorlige forbrydelser i England, påpeger teknologijournalist.