Teknikformand i skudlinjen

Gørlev
Gert Larsen (V), formand for teknisk udvalg i Kalundborg Kommune tæppebombes med kritik af Vej og Park, men han er nødt til at forklare, at baggrunden er en politisk besluttet millionbesparelse.

Foto: Christian Winnem

Med de midler, der er til rådighed, inden for Vej og Park-området kan det ikke forventes, at ret meget ser ud, som det plejer. Det gælder grønne områder, fortove, stier og veje, og det gælder hele kommunen.

Det fastslår Gert Larsen (V) formand for teknisk udvalg. Ofte får han vrede og frustrerede borgere i røret, og hans mailboks bugner af henvendelser om alt det, der ikke bliver gjort. Det samme er tilfældet, når han går tur i sit eget lokalområde. Folk forstår simpelthen ikke, hvad der foregår, og spørger om han kan gøre noget.

Der var ikke noget han hellere ville, men han erindrer om, at årets budget, der i forvejen er et af de mindste i kommunen, er blevet nedskåret med fire millioner. Han minder også om, at dette er sket, fordi der var politisk enighed om at spare mindre på områderne børn, skole og ældre.

Han fortæller, at en komplet vedligeholdelse af de kommunale veje alene ville koste 22 millioner på årsbasis. Det samlede Vej og Park budget var, inden nedskæringen, på omkring 15 millioner. Derfor er der i år også kun blevet råd til at asfaltere en af fem store veje.

Gert Larsen siger, at medarbejderne i Vej og Park knokler for at nå så meget som muligt, og han er ked af, de hele tiden kommer i skudlinjen. Det har de ikke fortjent, synes han.

Ud fra informationer, han har fået i forvaltningen, mener han heller ikke, der er hold i snakken om, at Kalundborg by farvoriseres i forhold til yderområderne. Der er lavet plejeplaner for alle områder i kommunen, og her er udgangspunktet, at der foretages ens pleje i hele kommunen.

Gert Larsen ser frem til budgetforhandlingerne i august, hvor standarderne for 2009 skal fastlægges, og hvor han vil argumentere for, at der skal mange flere penge til, hvis borgernes forventninger om den kommunale vedligeholdelse skal indfries.

cw@nordvest.dk