Takstregulering om lidt: Få berøres af højere billetpriser

Foto: Per Christensen
Rejsekort Kalundborg station
  Foto: Per Christensen.
Rejsekort Kalundborg station Foto: Per Christensen. Per Christensen

Brugere af rejsekort, langdistancependlere med periodekort og pensionister går fri, når DSB, Metroselskabet og Movia fra 21. januar gennemfører den årlige regulering af billetpriserne på Sjælland.

Til gengæld stiger prisen på mobilklippekort fra 7,50 til 9,00 pr. »zoneklip«, mens prisen for en 24 timers billet til alle zoner i hovedstadsområdet stiger fra 130 til 150 kroner. Også prisen for et månedligt pendlerkort til to zoner stiger fra 375 til 395 kroner. Det oplyser Movia.

Alle andre takster er uændrede. Det gælder også prisen på kontantbilletter.

At prisstigningerne ikke bredes ud til eksempelvis pendlerne, men er målrettet de tre typer af billetter, er der ifølge Movias forretningschef Eskil Thuesen en særlig årsag til.

Da man tidligere i år lavede billetpris-systemet om, så priserne blev mere ens og prisrabatter forenklet, blev brugere af rejsekortet og langdistancependlerne ramt relativt hårdest, og de skulle ikke rammes en gang til, fortæller han:

– Vi har lagt stigningen på produkter, så vi fastholder principperne i Takst Sjælland, der sikrer, at rejsekort altid er den billigste rejseform, med mindre du rejser cirka 26 gange om måneden på samme strækninger, siger han.

Fakta om prisstigninger:

  • Taksten pr. 1 zoneklip på mobilklippekort hæves fra 7,50 til 9,00 kr. Det er første gang i fem år, at denne takst hæves. Passagerer kan helt slippe for prisstigningen ved at skifte til rejsekort.
  • Taksten for 24-timers billetten i hovedstadsområdet (zone 001-099) hæves fra 130 kr. til 150 kr. Denne takst har ikke været hævet i 7 år.
  • Taksten for et pendlerkort til to zoner for 30 dage stiger fra 375 kr. til 395 kr., så det i lighed med andre pendlerrejser svarer til ca. 26 rejsekortrejser.