“Tak til alle jer, der er med til at gøre Halsnæs til et godt sted at leve”

"Det vil være min store ambition at være borgmester for alle," fastslår den nye borgmester i sin første nytårshilsen

Steffen Jensen (A), borgmester, Halsnæs Kommune

Nytårshilsen Halsnæs har utrolig mange styrker. Det, der gør os ekstra særlige, er vores fantastiske evne til at drage omsorg for hinanden og fællesskabet.

Hver evig eneste dag tropper frivillige op for at gøre en indsats for andre. Det skaber sammenhængskraft og giver mennesker muligheder, som de ellers ikke havde i udsigt. Tak til hver af jer, I er uundværlige.

En anerkendende tak til vores private erhvervsliv i Halsnæs, der udover skaber stor værdi og arbejdspladser, også tager et stort socialt ansvar for vores borgere og støtter op om mange lokale aktiviteter.

Borgernær velfærd er ikke alene et spørgsmål om økonomi, det er i lige så høj grad måden den udleves. Jeg har været på mange besøg i det kommunale landskab og agter at komme ud til endnu flere de næste år. De steder jeg har været, er jeg blevet mødt af medarbejdere, der i den grad går op i deres arbejde – ikke kun fordi der kommer løn på kontoen. Tak til alle jer, kommunalt ansatte, for en kæmpe indsats.

Vi har en fantastisk kultur og et fantastisk naturliv, som vi skal passe godt på. I Halsnæs bor mange mennesker, der nyder naturen og det rige kulturliv – det skal vi bevare og udvikle, så næste genrationer kender vores stolte kulturarv og kan opleve de unikke naturområdet.

Tak til alle jer, der arbejder med at formidle kulturen og plejer vores natur til fordel for andre.

I Halsnæs kan man, ligesom andre steder, blive ramt af fysisk eller psykisk sygdom, arbejdsløshed eller andre lidelser/udfordringer, der gør en sårbar.

Man kan også være hårdt ramt, som pårørende, eller som forældre til et barn, der har det svært. Det kan ramme os alle, ung som gammel, derfor skal vi også passe på hinanden og investere i mennesker – særligt de mennesker for hvem hverdagen er en kamp.

Der er virkelig mange, der fortjener et stort tak, jeg vil derfor blot sige: "Tak til alle jer, der er med til at gøre Halsnæs til et godt sted at leve".

VIDEO: STEFFEN JENSENS NYTÅRSHILSEN

2017 blev et rigtig spændende politisk år. Trods valgår, som kan være benspænd for sund politik, blev der indgået mange gode politiske aftaler.

En af de helt store var Halsnæs skoleforlig. Et bredt vedtaget forlig med en massiv økonomisk investering i vores lokale folkeskoler, og samtidig en begyndende selvstændiggørelse. Jeg tror på, at denne aftale bliver et vendepunkt for vores folkeskoler.

En anden stor aftale var velfærdsforliget, som er kommunens vedtagne budget for 2018 og årene frem. Et budget der har til formål at styrke vores velfærd. Flere penge til plejehjem, dagtilbud og skoler. Men også en investering i den tidlige indsats og udsatte i kommunen.

Det er rigtig vigtigt for mig, at vi lykkes med de ting, vi har meldt ud. Derfor vil udmøntningen af dette budget blive en af de helt store arbejdsopgaver i 2018.

I november blev der afholdt kommunal- og regionsvalg rundt omkring i det danske land. I Halsnæs Kommune valgte 71,09 % af de stemmeberigede at stemme. Jeg vil gerne sige tak til hver af jer for at afgive jeres stemme.

Selvom valgresultat giver et flertal, der peger på mig som Halsnæs' borgmester, vil det være min store ambition at være borgmester for alle. Derfor er jeg også utrolig glad for, at det lykkedes os, at skabe en bred konstituering, henover midten.

Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at rose de valgte partier, for at sætte sig ind til bordet og samarbejde for Halsnæs.

Jeg glæder mig utrolig meget til 2018. Der er så mange politiske temaer, vi skal have igangsat og fulgt op på:

En stor inddragelsesproces på dagtilbudsområdet, afklaring og placering af en skole i Frederiksværk, nabokommunesamarbejdet om forbedret infrastruktur, udmøntningen af velfærdsbudgettet, flere boliger, kystsikring og meget mere.

Arbejdsbukserne og samarbejdshandskerne er taget på, nytåret er skudt ind.

Med håb og ønske om et rigtig godt samt lykkebringende 2018.