Tag med naturfredningsforeningen på tur

Området ved skovsøen Store Brænteljung besøges søndag 29. juni