Tag ansvar for budgettet

Af Lars Simonsen og Kristian Hegaard, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre, Fredensborg Kommune

:

Fredensborg Kommunes økonomi er langsomt i bedring. En fornuftig flerårig budgetaftale sidste år banede vejen. Men der er fortsat behov for at holde hovedet koldt og hjertet varm. Gælden er tårnhøj og tynger med renter og afdrag. At fremtidssikre kerneydelserne og bevare kommunens økonomiske handlefrihed kræver, at vi målrettet høvler af på gælden. Derfor ender budget 2011 med at blive endnu en barsk omgang, hvor vi må gøre en del af det, som vi ikke har lyst til: Besparelser over en bred front og fyringer. Radikale Venstre er klar til at tage ansvar – også for de svære beslutninger.

For Radikale Venstre er følgende pejlemærker vigtige, når vi skal finde de mange millioner, der skal til:

1. Besparelserne må ikke ramme de svageste, børns sundhed, minimumstimetallet i folkeskolen, vedligeholdelse af bygninger og forebyggelse af kriminalitet. På flere andre områder – bl.a. kulturen – skal vi være meget varsomme.

2. I det omfang, det bliver nødvendigt med fyringer, skal vi fokusere på at høste fordelene ved kommunesammenlægningen. En sådan proces må og skal også føre med sig, at den enkelte medarbejder får bedre muligheder for selv at tilrettelægge sit daglige arbejde.

Selv i en krisesituation skal vi også have modet til at investere fremadrettet. Radikale Venstre lægger vægt på at fremme en sund og dynamisk økonomi med lavt energiforbrug. Derfor skal vi fortsætte med at omlægge uhensigtsmæssige procedurer og udskifte gamle installationer rundt om i kommunens bygninger. Og vi skal videre med at skabe gode rammer for en erhvervsudvikling, hvor der satses på lokal handel, vidensintensive erhverv, energiteknologi og turisme.

Sidste år talte V og K om, at det indgåede budget var det bedste, de nogensinde havde stået udenfor. Også i år arbejder Radikale Venstre for det bredest mulige flertal bag budgettet. Det giver den bedste forankring af den økonomiske kurs.