Tættere samarbejde mellem kommunen og idrætten

Vi ved alle, at motion og idræt er godt. Både for trivsel, sundhed, fællesskab, og for integration. Vi har netop fået dokumenteret, hvor mangfoldig og bred idrætten spænder i vores kommune og ved det netop afholdte vælgermøde om idræt, var jeg rigtig glad for, at de politiske partier over en bred kam er enige med Venstres ønske om at samarbejdet mellem kommunen og idrætslivet skal styrkes.

Venstre er meget optaget af de velkendte løb, læs og lær programmer, som klart viser, at der er en sammenhæng mellem bevægelse, trivsel og indlæring hos børn. I den kommende byrådsperiode vil Venstre derfor styrke samarbejdet mellem på den ene side kommunens børnehaver, skoler og SFO'er og på den anden side det frivillige foreningsliv omkring idrætten.

Det styrkede samarbejde kan tage mange former. Et eksempel kunne være at idrætsforeninger kan løse flere opgaver i samarbejde med børnehaver, skoler og SFO'er omkring bevægelse og motion. Et andet eksempel kunne være, at forældrebestyrelser og skolebestyrelser i større grad får involveret idrætsforeninger ved forældremøder, sommerfester, idrætsdage og lignende arrangementer.

Jeg ser meget frem til en dialog omkring flere andre forslag til et styrket samarbejde mellem kommunen og det frivillige foreningsliv.