Syng-sammen dag må aflyses

På grund af indtrufne omstændigheder må sæsonafslutningen for syng-sammenaftenerne onsdag 2. maj i Engholmkirken aflyses.