Sygeplejersker skruer bissen på

SJÆLLAND: Sygeplejerskerne er trætte af, at deres arbejdsgivere i kommuner og på sygehusene forlanger, at de skal tage sig af uvedkommende arbejde, f.eks. rengøring. Derfor bebuder kredsformand Helle Dirksen fra Dansk Sygeplejeråds Kreds Sjælland, at man fremover vil værne faget mod udvanding ved at bruge hele det politiske og fagretslige system.