Sygehusgruppe satser fortsat stort

Foto: Jørgen B. Andersen
Apoteker Paul Bundgaard og resten af Sygehusgruppen i Roskilde kæmper stadig for at få et hovedsygehus placeret i Roskilde.
Apoteker Paul Bundgaard og resten af Sygehusgruppen i Roskilde kæmper stadig for at få et hovedsygehus placeret i Roskilde.

Roskilde: Den lokalt forankrede sygehusgruppe i Roskilde lader sig ikke slå ud af, at udviklingen tilsyneladende er op ad bakke i øjeblikket med hensyn til muligheden for at trække et supersygehus til Roskilde. Gruppen går stadig efter hovedsygehuset.

– Alt det vi var igennem i forbindelse med vores borgermøde i Roskilde-Hallerne bliver mere og mere tydeligt. Mere og mere tyder på, at der er en præference for Køge som hovedsygehus, og det er da dygtigt lavet. Men vi vil altså pege på unøjagtigheder, på hvad de har gjort forkert, siger gruppens formand Paul Bundgaard.

Havner supersygehuset i Køge står Roskilde ifølge de fremlagte modeller til at måtte nøjes med et nærsygehus – ikke en gang et akutsygehus havner i postdistrkt 4000.

Paul Bundgaard og resten af Sygehusgruppen vil stå fast på målet om at få placeret et hovedsygehus i Roskilde. Hverken mere eller mindre. Eventuelt andre løsninger er, som han ser det, politikernes bord. Sygehusgruppen vil have hovedsygehuset.

Hans og Sygehusgruppens vurdering er som den har været hele tiden, at de to rapporter, der ligger til grund for de fire sygehusmodeller, er behæftet med fejl. Og de fejl vil man selvfølgelig gøre opmærksom på i det høringssvar, som man vil sende til Region Sjælland. For man vil give et høringssvar. Det blev besluttet på et møde i gruppen i går.