Syge har ret til feriepenge

Højesteret giver syge ret til feriepenge – selvom de syge har fået fuld løn under sygdommen.

Sygemeldte personer har ret til feriepenge, selv om de pågældende har fået udbetalt fuld løn under sygdom. Det fastslår en principiel dom fra Højesteret, som stadfæster en landsretsdom.

Dermed går Højesteret mod det grundlæggende princip om, at man ikke må blive overkompenseret, mener 3F.

I den konkrete sag var en buschauffør fra København sygemeldt i fire år efter et færdselsuheld. Han kunne ikke holde ferie og få feriepenge, fordi han var sygemeldt. Med dommen har den sygemeldte buschauffør ret til 107.900 kroner i efterbetaling fra sit forsikringsselskab Almindelig Brand, oplyser fagforeningen 3F.

Ifølge 3F's advokat, Jena Juul Holm, vil sagen få stor betydning for mange sager om arbejdsskader. Alene i 3F er der mellem 700 og 1000 sager om året om tabt arbejdsfortjeneste.