Svigt: Ombudsmandskritik er rettet mod Esbjerg Kommune

Formanden for Børn & Familie i Esbjerg siger, at man har lært meget af sagen om de to udsatte børn.