Svar til Thomas Rosendal om dagligvare-kannibalisme