Svar på ‘Det vilde vesten i Kokkedal’

Jan Heuring Klit

Lokalpolitichef i Hørsholm og Karlebo

Indledningsvis vil jeg sige, at jeg har læst Deres brev med stor interesse og samtidig påpege, at vi fra politiets side har stor forståelse for de problemstillinger og ulemper, som knallertkørsel i området medfører.

Jeg finder det imidlertid på ingen måde tilfredsstillende, at du har fået den opfattelse som skitseret i læserbrevet. Jeg vil her undlade at komme nærmere ind på din konkrete henvendelse til politiet, men selvfølgelig beklage, såfremt din anmodning ikke blev imødekommet eller håndteret på en lidt mere smidig måde, hvilket angiveligt skal ses i lyset af andre vigtige opgaver som på tidspunktet blev prioriteret højere fra beredskabets side.

Herudover vil jeg påpege, at Lokalpolitiet i Hørsholm er fuldt ud klar over situationen i blandt andet Kokkedal for så vidt angår den ulovlige knallertkørsel på stierne.

På den baggrund vil jeg påpege, at vi nu siden primo september har afviklet en del forskellige knallert og færdselsaktioner i både Nivå, Kokkedal og Hørsholm.

Vi sætter derfor kontinuerligt vores ressourcer ind successivt i de områder, hvor problemet p.t. er størst for på den måde at være med til at begrænse de gener og ulemper som denne kørsel afstedkommer. Aktionerne sker i tæt samarbejde med vores forskellige andre afdelinger og løber foreløbig året ud, hvorefter aktionerne evalueres. Herudover kan jeg sige, at situationen tillige er forelagt de forskellige kommuner, ligesom vi forsøger at involvere forældrene til de unge mennesker som kører på de ulovlige knallerter.

Afslutningsvis vil jeg dermed pointere, at vi fra Lokalpolitiets side følger situationen nøje og naturligvis hele tiden blandt andet ud fra en ressourcemæssig betragtning forsøger at gribe ind overfor den uhensigtsmæssige knallertkørsel mv. Dette betyder selvfølgelig ikke, at vi kan være 'overalt' hele tiden, men at vi vil være tilstede ved forskellige lejligheder, i både uniformeret og civilt, for dermed at kunne begrænse den ulovlige knallertkørsel.

Håber at dette svar i nogen grad har imødekommet din forespørgsel. Alternativt er du mere end velkommen til at kontakte undertegnede eller andre fra Lokalpolitiet i Hørsholm.