Svar efter i morgen

Erling Jensen spørger på vegne af Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening i et læserbrev til kultur- og fritidsudvalget, hvorfor man ikke endnu har hørt fra kommunen på en ansøgning om § 18-midler. Jeg har indhentet svar i direktionen på det stillede spørgsmål.

Administrationen har afventet byrådets behandling af servicekvalitet 4.1.1. om tildeling af § 18-midler til sociale, humanitære og sundhedsmæssige foreninger, som blev godkendt med rettelser i byrådsmødet den 26. marts. Ifølge servicekvaliteten behandles ansøgningerne af et administrativt udvalg på et fordelingsmøde. Dette møde afholdes tirsdag den 22. april, hvorefter ansøgerne umiddelbart efter vil modtage svar.

Administrationen oplyser, at der ikke har været tid til at sende brev ud til ansøgerne for at fortælle, at behandlingen af ansøgningerne er udsat. Alle ansøgere har dog fået et kvitteringssvar ved kommunens modtagelse af ansøgningen, herunder fået oplyst et telefonnummer og e-mailadresse, som ansøgerne er velkomne til at kontakte admistrationens medarbejdere på.

Erik Aagaard

formand for kultur- og fritidsudvalget, Holbæk