Svamp på Hørsholm Skole

Skimmelsvamp i bygning E. Embedslæge mener godt, at undervisningen kan fortsætte. Udbedring udskudt til sommerferien

Foto: Peter Klar

HØRSHOLM: Der er blevet konstateret skimmelsvamp en række steder i stueetagen og på 1. sal i bygning E på Hørsholm Skole.

Ifølge embedslægen er der dog ikke behov, at børn og lærere skal væk fra lokalerne og bygningen.

Endvidere vurderer embedslægen, at det er acceptabelt i forhold til sundhedsrisikoen, at udbedringen sker i sommerferien.

Det er overvejende slimhindeirritationer, der har generet, samtidig med at enkelte også har oplevet hudsymptomer i større eller mindre grad.

På baggrund af embedslægens udtalelser har Hørsholm Kommune besluttet, at renoveringen skydes til sommerferien.

"Når en beklagelig situation som denne opstår, må vi handle her og nu og overveje den bedst mulige løsning. På baggrund af embedslægens udtalelser, har vi vurderet, at det samlet set vil være til større gene for lærere og elever, hvis vi påbegynder renoveringen med det samme, mens der stadigvæk undervises i bygningen. Vi mener også samlet set, at det vil være til større ulempe, hvis vi skal ud og finde alternative undervisningslokaler inden for en meget kort periode. Vi har truffet beslutningen om at vente ud fra det samlede hensyn til eleverne," siger borgmester Uffe Thorndahl.

Renoveringen af de angrebne lokaler ventes at vare et par måneder.