Sundheds- og genoptræningscenter på Bybækskolens areal