Subsidier til L-T kommune? – Vejsagen har landspolitisk perspektiv