Styrket internationalt studiemiljø på Køge Handelsskole

Efter flere år med mange internationale studerende fra hele verden, er der nu færre studerende, og få kommer fra lande uden for EU. Og det er en positiv udvikling! Køge Handelsskole oplever nemlig, at færre internationale studerende giver en højere faglig kvalitet i uddannelserne.

12.TIF
12.TIF

I midten af etterne, kørte globaliseringen derudaf på højtryk, og internationaliseringen af uddannelsessektoren fulgte med. Køge Handelsskole oplevede stor efterspørgsel efter de internationale uddannelser, i tråd med udviklingen på de øvrige erhvervsskoler i landet, hvor der udbydes internationale uddannelser. Udfordringerne med større kulturforskelle var mange og tiderne er skiftet, ikke mindst pga. en global finanskrise.

– Indtil for små 2 år siden, var der studiejob til de fleste udenlandske studerende. De tider er forbi pga. finanskrisen, og det gør det svært at finansiere de høje leveomkostninger og betale for uddannelsen. For mange udenlandske studerende var det en svær omstilling, at skulle studere og leve i et samfund, der kulturelt ligger langt fra deres eget og endda med sprogbarrierer. Kulturelle forskelle medførte tillige lange fraværsperioder, idet traditioner tvang flere udenlandske studerende hjem i perioder med død, sygdom og barsel i familien, forklarer Køge Handelsskoles direktør Tim Christensen.

Tilsyn skærpede fokus

Ved årsskiftet 2008/2009 udgav UVM en tilsynsrapport, som indskærpede erhvervsskolernes rolle i forhold til internationale studerendes studieaktivitet, bl.a. for at sikre at ingen proformastuderende brugte de internationale uddannelser som en smutvej til det europæiske arbejdsmarked.

– Tilsynsrapporten var en stor hjælp for erhvervsskolerne, ved bl.a. at medføre, at vi efterfølgende måtte registrere de studerendes studieaktivitet og indberette de inaktive til Udlændingeservice. Rapporten gav også overblik og skærpede vores fokus på hele ansøgnings- og optagelsesprocessen. Det har fx resulteret i, at den typiske internationale studerendes profil er væsentligt ændret; Hvor der tidligere var mange oversøiske studerende, fra fx Kina, er der de seneste tre semestre blot 23 ansøgere, der ikke allerede var boende i Danmark, der slap igennem nåleøjet. De udgør kun ca. 10 % af vores internationale studerende p.t. Vores rekrutteringsoptik er i meget høj grad indstillet på EU-lande i dag, indskyder Tim Christensen.

Visitation og vejledning mindsker frafald

Visitation af ansøgere uden for EU, foregår på danske ambassader i ansøgerhjemlandene. Når en ansøger godkendes på ambassaden, skal vedkommende leve op til en del krav hos Udlændingeservice, før han eller hun kan få endeligt godkendt sin ansøgning.

– Den skrappere visitation, kombineret med de optagelsesinterview vi afholder, har medført, at vores samlede optag i 2010 bliver på ca. 145 studerende, set i forhold til de ca. 300 der var i 2008. Det vil sige, at vi har færre studerende, men med et højere fagligt niveau, som har større sandsynlighed for at færdiggørelse af uddannelsen. Vi måler frafald mellem hvert semester og øger løbende fastholdelsesindsatsen og kvalitetssikringen af vores internationale uddannelser, i tråd med vores strategi og ambitioner på området. Fremtiden er i vores øjne internationalt orienteret, og vores fokus er skarpt rettet på at udvikle vores uddannelser i den optik. Og det indbefatter selvfølgelig den inspiration et internationalt studiemiljø giver, siger Tim Christensen.