Styrelse kendte til piloters lovbrud længe

Trafikstyrelsen har kendt til piloters lovbrud i årevis, selv om styrelsen tidligere har nægtet kendskabet.

pilot
pilot

Trafikstyrelsen har i flere år vidst, at danske piloter sætter sig i flyvemaskinen og tager ansvaret for passagererne, selv om piloterne er uarbejdsdygtige og har pligt til at melde sig syge, skriver Politiken onsdag.

Alligevel afviste Trafikstyrelsen for nylig ethvert kendskab til, at piloter gik på arbejde "unfit", som det hedder.

De nye oplysninger får S, SF og Enhedslisten til at rette en uhørt skarp kritik mod Trafikstyrelsen. Den beskyldes for at dække over problemer med flyvesikkerheden og for at forsømme sin pligt til at gribe ind.

– Det er en meget grov forseelse, der bør få konsekvenser for de ansvarlige, siger SF's luftfartsordfører, Jonas Dahl, mens Jens Christian Lund (S) siger:

– De har skjult oplysninger for borgere og politikere om et alvorligt problem.

For en måned siden skrev Politiken, at piloter er bange for at miste jobbet og derfor i strid med loven går på arbejde, når de er unfit.

Trafikstyrelsen svarede, at den ikke kendte til det problem.

Men nye oplysninger dokumenterer, at styrelsen siden efteråret 2008 har vidst, at piloter går på arbejde, selv om de er unfit.

Da udgav tidsskriftet Aviation, Space and Environmental Medicine en artikel, hvor danske eksperter fra Flyvemedicinsk Klinik fremlagde resultaterne af en undersøgelse blandt 948 danske piloter.

Den handlede om, hvorvidt piloter går på arbejde, når de lider af en infektion i de øvre luftveje. Det er alt fra en forkølelse til bihule- og mellemørebetændelse.

43 procent af piloterne i undersøgelsen svarede, at de gik på arbejde, når de havde en sådan infektion.

Trafikstyrelsens cheflæge, Susanne Josephsen, bekræfter, at hun kender undersøgelsen.

– Jeg ved ikke, om piloter bryder loven. Det er noget, som artiklens forfattere hævder.

– Jeg har i hele min embedsperiode informeret certifikatindehaverne om deres indberetningspligt og det hensigtsmæssige i at kontakte egen flyvelæge ved enhver tvivl om helbredsmæssig egnethed.

– Det er til syvende og sidst den enkelte pilot, der selv afgør, om hun eller han er fit for flight ved påbegyndelse af tjenesten, skriver hun i en mail til Politiken.