Studierejser skal forbedre samarbejdet i byrådet

Sammenlægningsudvalget skal i aften tage stilling til om traditionen fra Fredensborg-Humlebæk Kommune om studierejser for udvalgene skal fortsætte i den nye kommune.

Forslaget er rejst af formand for Plan- og Ejendomsudvalget Lars Simonsen og formand for Miljø- og Teknikudvalget Ole Andersen, der ønsker at Økonomi- og Personaleudvalget og de stående udvalg skal have mulighed for en studierejse en gang i løbet af valgperioden.

Økonomi- og Personaleudvalget har indstillet at der gennemføres studierejser, og foreslår at den økonomiske ramme fastsættes til 7.500 kr. pr. person inklusive diæter/time- og dagpenge.

Studierejserne bør foregå som " tvillingrejser " for beslægtede udvalg for at minimere omkostningerne, så fx. Miljø- og Teknikudvalget rejser sammen med Plan- og Ejendomsudvalget.

Det slås også fast at det faglige indhold skal være gennembearbejdet, ligesom der skal være fuld offentlighed omkring arrangementerne og udbyttet heraf.

Det vil sige at en rapport fra studierejsen mindst skal lægges ud på kommunens hjemmeside.

Allerede inden behandlingen i Sammenlægningsudvalget har der været kritiske røster blandt andet med henvisning til den Verona-tur for økonomiudvalget, der blev aflyst i efteråret.

Sammenligningen er ikke helt korrekt, idet der først blev orienteret om den pågældende tur efter de første presseforlydender, ligesom det blev kritiseret at turen skulle gennemføres så tæt på sammenlægningen.

Udover at det faglige indhold kan bruges til at udvikle vores kommune, er det bydende nødvendigt, at det etableres et godt, produktivt og tillidsfuldt samarbejdsklima mellem de 27 nye byrådsmedlemmer. Hele konstitueringsforløbet og det efterfølgende arbejde (især omkring budget 2007), har vist at det samarbejdsrelationer godt kan være meget bedre, siger den kommende gruppeformand for Venstre Carsten Wulff .

De gamle byrådsmedlemmer har været vant til at samarbejde (eller ikke samarbejde) under vidt forskellige vilkår. Vi skal vænne os til at det er nye tider for alle. For at får samarbejdet til at fungere, er det nødvendigt at vi begraver gamle fordomme fra de to kommuner, glemmer geografien og etablere et tillidsfuldt samarbejde. Studierejser er så afgjort med at til fremme det. Husk at byrådet består af 27 lægfolk, der er sat til at bestyre en virksomhed med en milliardomsætning og flere tusind medarbejdere, siger Carsten Wulff.