Studerende skal undervises mere på KU

Københavns Universitet vil højne antallet af undervisningstimer, så de studerende på sigt får 12 om ugen.