Stridsøksen blev begravet over en fadøl

Foto: Søren Schaadt Larsen, Simon Ydesen