Stort fald i antal arbejdsulykker

Antallet af anmeldte arbejdsulykker i Roskilde Amt er det laveste i syv år

Sidste år blev anmeldt 125 arbejdsulykker, og det er over 20 procent færre end året før, hvor antallet lå på 157. Det viser arbejdsmiljøregnskabet, som netop er blevet drøftet i amtsrådet.

Der er også en positiv tendens at spore i sygefraværet, der er på linje med året før. Sygefraværet udgør i alt 4,2 procent, og det svarer til, at hver medarbejder i gennemsnit har haft 11 sygedage i 2005. Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard konkluderer ud fra tallene, at indsatsen for et bedre arbejdsmiljø er slået igennem:

– Roskilde Amt skiller sig ud i forhold til andre offentlige arbejdspladser, hvor der er sket en stigning i både sygefravær og antal anmeldte arbejdsulykker. Hver arbejdsulykke er stadig én for mange, men arbejdsmiljøet har gennemgået en positiv udvikling i Roskilde Amt. Især på de sociale institutioner har personalet fokus på at forebygge, at der sker ulykker.

Antallet af arbejdsulykker er det laveste antal siden 1998, da sikkerhedsorganisationen i Roskilde Amt begyndte at registrere antallet af ulykker. Det fremgår af regnskabet, at hver tredje afdeling eller institution har formuleret en lokal politik for arbejdsmiljøet, og det er en del af målsætningen for hver anden afdeling eller institution. Arbejdsmiljøet er på dagsordenen på 85 procent af alle MED-udvalgsmøder.

Roskilde Amt vil oprette et "testamente", der sikrer, at arbejdsmiljøregnskabet som redskab går i arv til Region Sjælland og de nye kommuner.